Duidelijke taal gebruiken, levert u veel op. Uw toekomstige klant krijgt vertrouwen als de tekst van bijvoorbeeld uw website, nieuwsbrief of brochure, aantrekkelijk geschreven is. En dat leidt tot actie. Een offerte aanvragen, contact opnemen of solliciteren bijvoorbeeld. Uw bedrijf of organisatie komt transparant over, mensen herkennen zich en voelen zich serieus genomen.

Is uw tekst niet duidelijk, of erger nog, staan er slordigheden in, dan is het tegenovergestelde het geval. En dat kan uw imago schaden. Kortom, duidelijke taal leidt eerder tot contact en dus tot zakendoen!

Helder, krachtig en overtuigend

Uw teksten zijn duidelijker bij toepassing van:

  • veelgebruikte, bekende woorden
  • logische indeling met alinea’s, tussenkopjes, witruimte en opsomming
  • actieve en positieve spreektaal
  • kort en bondig formuleren

Bij een logische indeling komt de belangrijkste informatie eerst. Bedenk dus vooraf wat relevant is voor de lezer of uw publiek. Onderaan zet u de informatie die eventueel weggelaten kan worden (de omgekeerde piramide). Nietszeggende standaardzinnen voegen weinig toe en kunt u dus beter weglaten.

Verzorgde spreektaal

Een hulpmiddel om duidelijke taal toe te passen, is het gebruik van verzorgde spreektaal. Dat betekent dat u de lezer direct aanspreekt op uw website, in de brochure of de nieuwsbrief. Gebruik dus de woorden ‘u’ of ‘je’ en ‘jij’ en zeker niet het onpersoonlijke ‘men’.

Ouderwetse woorden gebruikt u meestal niet tijdens een telefonisch overleg of een verkoopgesprek. In een mailing aan uw klant zijn woorden als ‘gelieve’, ‘derhalve’ of ‘heden’ dus ook niet nodig. Bij twijfel is het handig om uw tekst hardop te lezen en u af te vragen of u het telefonisch op dezelfde manier zou zeggen.

Twee voorbeelden*

De zin: “We moeten er expliciet voor waken dat de bespreekbaarheid in de taboesfeer wordt getrokken”, betekent hetzelfde als: “We moeten er wel over kunnen praten.”

Hetzelfde geldt voor: “Het asfaltgebeuren valt eveneens binnen het kader van de herprofilering infrastructuur” en “Ook het wegdek zal worden opgeknapt.”

Duidelijke taal begrijpen we allemaal

Steeds vaker moeten organisaties begrijpelijke taal gebruiken in hun brieven, e-mails en website. Onderzoek heeft namelijk aangetoond dat in Nederland bijna 1 op de 5 volwassenen moeite heeft met lezen, schrijven en/of rekenen. En we weten dat 95% van de mensen taalniveau B1 begrijpt, ook zonder hoge opleiding.

Taalniveau B1 staat voor eenvoudig en begrijpelijk Nederlands. De taalniveaus A1 (zeer eenvoudig taalgebruik) tot en met C2 (zeer ingewikkeld taalgebruik) zijn ontwikkeld door de Raad van Europa. Bij taalniveau B1 gebruik je korte zinnen in de actieve vorm. Dat betekent dat je het werkwoord ‘worden’ zoveel mogelijk vermijdt. Moeilijke, ouderwetse woorden of vaktermen komen zo min mogelijk voor of worden uitgelegd. Natuurlijk blijft het belangrijk om iedereen, zeker relaties, klanten en medewerkers, serieus te nemen. De gebruikte taal moet dus niet te simpel of zelfs kinderachtig zijn.

Lastig? Neem vrijblijvend contact op en we bespreken hoe ik u kan helpen om de kwaliteit van uw teksten te verbeteren. Of om de juiste woorden te vinden om uw verhaal te vertellen.

May-lisa de Laat

*Deze voorbeelden komen uit een SIRE-campagne voor helder taalgebruik uit 1979(!)