Projectomschrijving

Burgerjaarverslag Gemeente Katwijk

Ambtelijke taal leesbaar maken voor de doorsnee burger… Leuk en leerzaam om te doen! Al vier jaar op rij redigeerde May-lisa de Laat het Burgerjaarverslag van de Gemeente Katwijk. Dit gaat over burgerparticipatie en de kwaliteit van dienstverlening van de gemeente. Het verslag over 2015 verschijnt eind mei 2016.