Project Description

De invloed van ‘ratings’ op arbeidsverhoudingen. Daarover schreven wij voor het Tijdschrift Conflicthantering (van de Beroepsvereniging voor professionele mediators) een artikel.  Dat deden wij op basis van een publicatie uit Amerika, deskresearch en telefonische interviews.

Tijdschrift voor Conflicthantering met artikel May-lisa de Laat van De Laat CommunicatieArtikel over ratings in TC3 door May-lisa de Laat van De Laat CommunicatieRatings en arbeidsverhouding artikel May-lisa de Laat in Tijdschrift Conflicthantering