Privacyverklaring De Laat Communicatie 2018

 

Privacyverklaring

De Laat Communicatie, gevestigd aan Oranjelaan 28, 2231 ZG in Rijnsburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

Adres: Oranjelaan 28, 2231 ZG Rijnsburg

Tel. 06-10372659 | E-Mail: info@delaatcommunicatie.nl | www.delaatcommunicatie.nl

May-lisa de Laat is de Functionaris Gegevensbescherming van De Laat Communicatie. Zij is te bereiken via bovengenoemde contactgegevens.

 

Persoonsgegevens die De Laat Communicatie verwerkt

De Laat Communicatie respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft, altijd vertrouwelijk wordt behandeld.

De Laat Communicatie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De Laat Communicatie gebruikt soms locatiegegevens en foto’s van personen. Dit doen wij om ons werk goed te kunnen uitvoeren. Bijvoorbeeld bij het maken van nieuwsbrieven of het sturen van twitterberichten in opdracht. De plaats van handeling kan noodzakelijk zijn om aan te geven waar de dienst vandaan komt. Maken we foto’s? Dan hebben we daarvoor toestemming gekregen van de mensen die op de foto staan. Beeld wordt niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het uitvoeren van de dienst. Als u wilt dat uw beeld wordt verwijderd, neem dan contact op met info@delaatcommunicatie.nl

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neemt u dan contact met ons op via info@delaatcommunicatie.nl, zodat wij deze informatie kunnen verwijderen.

 

Waarom wij persoonsgegevens verwerken

De Laat Communicatie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het afhandelen van uw betaling
 • verzenden van onze nieuwsbrief
 • u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • om goederen en diensten bij u af te leveren

De Laat Communicatie verwerkt ook persoonsgegevens als wij daar wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

De Laat Communicatie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Laat Communicatie) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Laat Communicatie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke minimale bewaartermijnen voor persoonsgegevens.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

De Laat Communicatie verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met onze klanten. Of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

De Laat Communicatie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.
De Laat Communicatie maakt gebruik van cookies van partijen als Facebook (Facebook Pixel), LinkedIn (LinkedIn Pixel), Twitter en Mailchimp.
Meer informatie over cookies vindt u op de websites van Cookierecht en van de Consumentenbond.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Laat Communicatie en u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt  indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken, in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@delaatcommunicatie.nl. De Laat Communicatie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Laat Communicatie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact op via info@delaatcommunicatie.nl.

Heeft u suggesties, klachten, of vragen over het privacy beleid van De Laat Communicatie? Stuurt u dan een e-mail naar info@delaatcommunicatie.nl.