Don’t sell. Tell. Een verhaal over storytelling.

Waarom is ‘storytelling’ zo actueel? Mensen vertellen elkaar al eeuwen lang verhalen in allerlei vormen. Van ingekraste tekeningen gemaakt met kleuren van natuurlijke bronnen op de wand van een grot tot de modernste 5-D belevenissen van nu.

Een goed verhaal begint met passie. Daardoor groeit de impact en de mogelijkheden om het bewust in te zetten als marketingcommunicatie instrument. Feiten en cijfers oproepen zijn gemakkelijk genoeg, maar zonder passie beklijven die niet.

Wat is storytelling?

Het verhaal achter het product of bedrijf. Waarom doe je wat je doet? Wat is jouw passie, wat drijft je? Een goed verhaal is authentiek, raakt mensen en vertelt waarin jouw product anders is dan een vergelijkbaar product van de concurrent. Het brengt je product, merk of bedrijf tot leven. Je neemt je publiek mee in de uitleg achter je boodschap, je verhaal. Een verhaal houdt de interesse van mensen vast, schept een band, roept herkenning op. En dat leidt veelal tot ander (gewenst) gedrag.

Een prachtig voorbeeld in onze regio vind ik het verhaal achter de naamsverandering van Bakker Van Maanen. Maar ook de speech van Dr. Martin Luther King ‘I have a dream’ is een goed voorbeeld. Hij verbond logica met emotie, feiten met verlangens en trok mensen zo over culturele scheidslijnen heen.

Herkenning en verbinding

De kracht van storytelling is de laatste jaren als het ware herontdekt als manier van communiceren om bijvoorbeeld klanten te binden of om personeel te inspireren en motiveren. Met een aansprekend verhaal onthouden mensen jouw product, dienst of bedrijf beter. Het zet zelfs aan tot doorvertellen, delen met anderen. Iets wat snel en eenvoudig kan via social media en internet.

Herhalen en consequent

De keuze uit online en offline kanalen om je verhaal te vertellen is enorm. En de kracht van herhaling geldt nog steeds. Als je bepaald hebt wat het doel is van je verhaal, en wie je ermee wilt bereiken kun je daarna besluiten welke kanalen daarvoor het meest geschikt zijn. Tekst, (bewegend) beeld, een evenement of een webinar, alles kan. Zolang het verhaal maar hetzelfde blijft. En geloofwaardig natuurlijk.

Waarover gaat jouw verhaal?

Jouw waardevolle verhaal kan bijvoorbeeld gaan over de manier waarop je product gemaakt is, van grondstof tot eindproduct. Of over het technisch ontwerpen ervan. Of over de bijzondere kwaliteiten en mentaliteit van jouw medewerkers. Ook een kijkje achter de schermen over de manier van klachtenbehandeling geeft jouw doelgroep een andere kijk op jouw bedrijf of product. Een goede ‘corporate story’ bestaat uit een aantal kleinere, authentieke verhalen die een kleurrijk beeld neerzetten van een organisatie of merk. Het liefst verteld vanuit verschillende standpunten. Dan gaat het niet alleen om het verhaal van de oprichter, maar ook om dat van andere medewerkers uit alle lagen van een organisatie. Wat beweegt hen, wat is hun passie en motivatie in hun werk. De ervaringen van klanten en relaties versterken het geheel. Een thema als maatschappelijk verantwoord ondernemen, innovatie of samenwerking kan de rode draad worden van alle kleinere verhalen.

Achter ieder bedrijf of product schuilt een eigen verhaal. Dat gaat het verschil maken. Vertel eens!

May-lisa de Laat